ESG och hållbara investeringar!

ESG OCH HÅLLBARA INVESTERINGAR 

I vår vision ingår inte bara att hjälpa våra kunder att fatta väl genomtänkta ekonomiska beslut utan också att ansvara för en hållbar utveckling. Vi anser därför att vi har lyckats först när vi har skapat ett mervärde för våra kunder som inte försämrar för samhället idag och för framtida generationer.

Den största påverkan vi kan göra är att se till att våra kunders kapital investeras på ett sätt som främjar en hållbar utveckling. På så sätt kan vi bidra med målen i Parisavtalen, EUs ”Green Deal” och FNs agenda 2030 och globala mål.

När vi väljer förvaltare av våra kunders kapital är vi därför väldigt noggranna med att förvaltarna arbetar aktivt för främjandet av en hållbar utveckling. För oss är det viktigt att förvaltarna arbetar aktivt på ett väl integrerat sätt med hållbarhet hela tiden och inte bara vid ett investeringsbeslut. Vi vill därför att de förvaltare vi väljer arbetar med löpande kontroller och uppföljning, ett aktivt ägande och påverkande via t ex kontinuerliga hållbarhetsmöten men även via bolagsstämmor och valberedningar.

Är du som kund intresserad att veta mer om ESG och hållbara investeringar, tveka inte att kontakta din personliga rådgivare.