ankar: Mervärde för dig om kund!

MERVÄRDE FÖR DIG OM KUND!

Circle Capital har en unik möjlighet, som fristående aktör, att välja det bästa från våra samarbetspartners samtidigt som vi på egen hand kan skapa unika placeringsförslag.

Circle Capital har egna tillstånd från Finansinspektionen och lånar inte tillstånd från något annat finansbolag. Vi anser därför att vi inte blir styrda i våra placeringsförslag gentemot dig som kund. Därför kan vi ge dig mervärdet att välja fritt utifrån det bästa från våra samarbetspartners och om vi inte finner det vi söker har vi möjligheten att själva skapa det vi söker till just dig på ett mer kostnadseffektivt sätt. Med ett större urval av placeringsförslag och fristående på riktigt kan vi med stort engagemang erbjuda dig som kund helhetslösningar inom sparande och försäkring som passar just din unika situation.

Välkommen till oss på Circle Capital!

Ankar: Placeringar & Kapitalförvaltning

Placeringar & Kapitalförvaltning

Circle Capital erbjuder både privatpersoner och företag finansiell rådgivning inom spara och placera, pension, skatt och försäkringar utifrån din unika situation. Som fristående aktör har vi en unik möjlighet att på bästa möjliga sätt individanpassa din portfölj utifrån tidshorisont och risk – och avkastningsprofil. Utöver att välja produkter från de främsta kapitalförvaltarna i världen kan vi även utveckla egna produkter om vi finner det mer kostnadseffektivt för dig som kund.  Varje kunds situation är unik och med ett större utbud av produkter som även är konkurrensutsatta av oss kan vi skapa en bättre och mer kostnadseffektiv helhetslösning för dig som kund.

Tillsammans med dig som kund gör vi en grundlig genomgång av dina förutsättningar och preferenser. Dina mål, behov och förutsättningar dokumenteras och jämförs med din nuvarande situation. Våra förslag till dig som kund är noga genomtänkta och helt anpassade till just din situation. Vi arbetar aktivt med diversifiering, inte bara geografiskt och inom olika tillgångsklasser, utan även inom produktslag och förvaltare. Allt för att ge dig som kund bästa möjliga avkastning till given risknivå. Vi övervakar och monitorerar din portfölj på löpande basis. Kontinuerlig uppföljning är ett av våra signum.

ANKAR: Finansiell Planering

Finansiell Planering

Finansiell planering handlar om att ta ett riktigt helhetsperspektiv och tänka långsiktigt. Långsiktighet kräver en grundlig analys av just Din unika situation. Analysen utgår inte bara från att effektivt förvalta ditt kapital, utan tar även hänsyn till Din familje- och skattesituation, företagsengagemang, generationsskiften, inkomster och pension.


Finansiell planering är en löpande process. Världen och den egna situationen är dynamisk och vi står kontinuerligt på din sida under dessa förändringar.

ANKAR: Pension & Försäkring

Pension & Försäkring

Vi arbetar aktivt med flera olika samarbeten inom pension och försäkringar. Vi hjälper Dig kostnadsfritt med att ge en tydlig och klar bild av dina olika pensionslösningar. Vi föreslår sedan eventuella förbättringar passande för just din situation.  Ung som gammal kan behöva se över sina olika pensionslösningar oftast utspridda på olika aktörer.

Vi hjälper dig att få en helhetsbild över din pension. Inom försäkringar arbetar vi med traditionell förvaltning, fondförsäkringar och depåförsäkringar.

Circle Capitals samarbetspartners inom Pension och Försäkring:

ANKAR: Diskretionär portföljförvaltning

Diskretionär portföljförvaltning

Vi på Circle Capital har möjlighet att erbjuda dig som kund en helt individanpassad diskretionär portföljförvaltning.

Diskretionär portföljförvaltning innebär att Circle Capital fattar dina investeringsbeslut efter att vi gemensamt satt upp ett tydligt regelverk anpassat efter din preferenser vad beträffar bland annat risk, mål, avkastning och tidshorisont.

ANKAR: arvode

Rådgivningsarvode

Circle Capital erbjuder sina kunder en ersättningsmodell där vi tar betalt direkt av dig som kund. Rådgivningsarvodet är en procentsats av ditt förvaltade kapital. Vi tror på öppenhet och transparens där rabatter och provisioner från t ex fondbolagen återbetalas till dig som kund. Därmed påverkas inte vår ersättning av din risknivå eller val av produkter utan vårt enda incitament är att du som kund är nöjd.

  • Rabatter och provisioner återbetalas till dig som kund
  • Rådgivningsarvode som en procentsats på ditt förvaltade kapital
  • Ditt intresse är vårt intresse – vårt enda incitament är att du är nöjd

Vi tror på öppenhet och transparens, men även enkelt och rättvist! Därför bygger vår ersättningsmodell på en fast procentsats av ditt förvaltade kapitalt som vi tar betalt direkt från dig som kund. Rabatter och provisioner återbetalas till dig som kund. Vi har inga dolda avgifter eller incitament till att t ex rekommendera dyra fonder eller att vi tjänar mer på riskfyllda fonder, vår ersättning blir densamma oavsett vad vi rekommenderar dig. Vårt enda intresse är dig som kund och vi står på din sida hela vägen, är du nöjd är vi det med!