Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Innehållet är framställt av Circle Capital AB för allmän distribution och är framställt i informationssyfte. Innehållet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av informationen bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Circle Capitals medgivande. Circle Capital AB påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker.

Circle Capital AB